Vật dụng tre, nứa

Mẹt tre

25.000₫

Mành tre

50.000₫

Quang gánh

250.000₫