Vật dụng tre, nứa

Mẹt tre

25.000₫

Mành tre

180.000₫

Quang gánh

95.000₫