Người tuyết 2 tầng (béo)

Thương hiệu: Hiền sao nhựa
Hết hàng
420.000₫ Tiết kiệm:
Mô tả:
  • Sản phẩm gồm 01 tuyết.
  • Kích thước: 70-100-140-180cm.
  • Chất liệu: xốp.
  • Màu sắc: như ảnh.
Kích thước
  • Sản phẩm gồm 01 tuyết.
  • Kích thước: 70-100-140-180cm.
  • Chất liệu: xốp.
  • Màu sắc: như ảnh.