Bóng đèn LED gắn lồng đèn Hội An

Thương hiệu: Trang trí Đông Quang
Còn hàng
12.000₫ Tiết kiệm:
Mô tả:

Các sản phẩm theo chuẩn đui xoáy E27, nguồn điện 220V

- Bóng đèn LED:

+ Ánh sáng: vàng

+ Chất liệu: nhựa

- Dây đui đèn:

+ Quy cách: dây 5m, 10 đui

+ Chất liệu: nhựa

+ Chống nước khi treo thả, có lỗ móc treo 

+ Có thể nối nhiều dây lại với nhau

- Đui đèn:

+ Chất liệu: nhựa

+ Chống nước khi treo thả, có lỗ móc treo 

Mẫu

- Bóng đèn LED:

+ Ánh sáng: vàng

+ Nguồn điện 220V

+ Chất liệu: nhựa

+ Đui: xoáy E27

- Dây đui đèn:

+ Quy cách: dây 5m, 10 đui

+ Nguồn điện: 220V

+ Chất liệu: nhựa

+ Đui: xoáy E27

+ Chống nước khi treo thả, có lỗ móc treo 

+ Có thể nối nhiều dây lại với nhau

- Đui đèn:

+ Nguồn điện: 220V

+ Chất liệu: nhựa

+ Đui: xoáy E27

+ Chống nước khi treo thả, có lỗ móc treo