Showing 1–12 of 22 results

55.000 
25.000 
55.000 
90.000 

Hoa, lá nhân tạo

Trái Bơ giả 1 (tỷ lệ 1:1)

25.000 
35.000 65.000 
25.000 

Hoa, lá nhân tạo

Trái Cam giả 1 (tỷ lệ 1:1)

30.000 
55.000 75.000 
40.000 
55.000 
55.000